Kunstnergruppen KONTEKST

At lede efter noget, man ikke ved, hvad er, giver ikke ret megen mening; kun en masse uro i kroppen. Og dog er det udgangspunktet for al grundforskning. Det, der gør os til det, vi er, med vores civilisation og tekniske fremskridt på godt og ondt.

Intuition er det begreb, der måske kommer det fænomen nærmest, som må beskrives som en tilstand hinsides al logik – Det intuitive udlægges ofte som noget uforklarligt: det, der i kunst og videnskab bliver betegnet som genius , men som også kan føre til afstandtagen. Ofte pga. det irrationelle. Men i det tilfælde, hvor intuitionen danner fundamentet for fornuftens hus, har de to modpoler dog noget tilfælles i deres tilsyneladende uforlignelighed. Hver for sig er de ikke til at bære, men sammen kan de udføre mirakler!

Vi har altså en fornemmelse for noget, der på én eller anden måde hænger sammen og pludselig er dialogen i gang. Derfor kalder vi vort projekt for KONTEKST, hvilket netop er aksen i vort koncept.

De enkelte værker opstår i første fase stort set uafhængigt af hinanden som et selvstændigt udtryk, men i anden fase dannes der nye konstellationer og udsagn i udstillingssammenhæng – Set i rette perspektiv forklarer de ofte hinanden på en non-verbal måde, samtidigt med, at der opstår noget nyt imellem dem og det miljø, de befinder sig i. Det er når vi krydser hinandens boldbane, tingene træder i relief.

KONTEKST bevæger sig mellem mange fortolkningslag af det intuitive, drømmeagtige og afsæt i virkeligheden – procesorienteret og i stadig udvikling.